+38 050 352 90 97
41, Heroiv Sevastopolya Str., Kyiv
License

Team

Teluk
Olga

Dog therapist

Radchenko
Natalya

Middle group caregiver

Lukash
Lyudmila

Nursery caregiver

Usacheva
Oksana

Junior group caregiver

Flyunt
Liliya

Nursery caregiver

Chkhaidze
Nana

Nursery caregiver