+38 050 352 90 97
41, Heroiv Sevastopolya Str., Kyiv
License
2

Natalia Struchek speaks about a program of help and education of children